Review

Door haar training en hulp werd ik me ervan bewust dat de weg die ik tot dan toe gelopen had, niet de juiste was. Een radicale ommekeer was noodzakelijk’

Maak een afspraak met mij.

Wat mijn klanten zeggen

'Ria was nuchter en praktisch en tegelijkertijd hartelijk, warm en invoelend. Ik voelde me gesteund en kon op haar rekenen.'

'Mijn ervaringen met haar: empathisch, direct, confronterend, structurerend, coachend, in het hier en nu en naar de toekomst gericht.

Door haar training en hulp werd ik me ervan bewust dat de weg die ik tot dan toe gelopen had, niet de juiste was. Een radicale ommekeer was noodzakelijk'